KARTEのチャットを利用する上で、管理画面にアクセスするための穴あけが必要になります。
必要な通信申請口は以下となります。

  • https://.karte.io
  • /wss://.karte.io/
  • https://notify.bugsnag.com/*
  • https://.pusher.com
  • /wss://.pusher.com/
  • *.karte.io
  • img-karte-io.s3.amazonaws.com
  • karte-io-works.in
  • template-karte.io.s3.amazonaws.com